1

آشنایی با انواع بند رخت آپارتمانی کشویی

استفاده از بند رخت های آپارتمانی در واقع مانع از بهم ریختگی ظاهر ساختمان می بشود بخصوص در آپارتمان ها که استفاده از بند رخت سنتی مناسب نمی باشد. نکته مهم در انتخاب بند رخت آپارتمانی وزن آنمی باشد که باید وزن مناسبی داشته باشد که در حین جمع آوری مشکلی بوجود نیاورد بنظر می رسد رخت آویز های فلزی از جنس آلومنیوم و استیل بهترین هستند.

ادامه مطلب...
1